Rengøring af solceller

Du bør jævnlig få dine paneler inspiceret for skidt og snavs. Regnvand skyller kun en lille del af skidtet væk, og store mænger af snavs vil ophobe sig på panelerne med tiden. Dette kan nedsætte rentabiliteten og du vil derfor ikke få det optimale ud af dine solceller.
Vores medarbejdere har ekspertviden indenfor rengøring af solceller.
Med hyppig rengøring af dine solcelleanlæg vil du får et synligt resultat og udbyttet af din investering vil forblive optimalt.

FAKTA:

  • Solpaneler er ikke selvrensende.
  • Solpaneler er hele tiden udsat for organiske og ikke organiske belastninger.
  • Vind og regn tilfører hele tiden nye lag af snavs, fugleekskrementer, mos, pollen, støv og sod m.m.

Alt efter beliggenhed og omgivelser skal panelerne jævnligt efterses / inspiceres for snavs. Derudover spiller modulernes udformning og konstruktion også en vis rolle for hvor meget snavs de ophober.

Mange producenter reklamerer med lille vedligeholdelse og rengøring af panelerne, men det er kun delvis rigtigt. Regnvand skyller en del af partiklerne væk fra panelerne, men bringer nye partikler med som er indeholdt i regndråberne. (Mange vil også hævde at deres bilrude ikke bliver ren efter et regnskyl)

Luftforurening fra anvendelsen af kul, olie og gas som brændsel i kraftvarmeværker, transport, industri og huse øger behovet for rengøring fordi CO2 under forbrændingen danner svoldioxid, (SO2), og nitrogenoxider, (NOx).
Gasserne reagerer med vand og oxygen og danner syrer, hvilket igen skaber syreregn.

Vi ser bl.a. hvordan bygninger i storbyer bliver sorte af partikler fra dieselbiler og kulstøv.

Alt efter placeringen af anlægget kan der efter vedvarende fastsiddende snavs og støv, danne sig en "skygge effekt" som nedsætter rentabiliteten af anlægget.
Jævnlig rengøring af solfangere er derfor afgørende for ydeevne og levetid.

Der er meget at hente i solcellernes ydeevne ved jævnlig rengøring med Ultra Rent Vand.

Solpaneler giver meget bedre ydelse efter at de er vasket med Ultra Rent Vand.

Resultatet er umiddelbart synligt og sol-udbyttet stiger med hyppig rengøring af solcelleanlæg.

Du er velkommen til at kontakte os pr telefon eller mail.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Link til EnergiMidt:
Gode råd om rengøring og vedligeholdelse af solceller (åbner pdf)
 
 

Nelles Vinduespolering og Rengøring v/Kent Beck Nielsen | Mobil: 2335 9242 | info@nelles.dk